Plānota un strukturēta komunikācija ar masu medijiem, var ne tikai panākt to, ka sabiedrība par
Jums  runā,  bet  arī  veicināt  pārdošanu.  Atpazīstamība un  publiskais  tēls ir  jebkura  biznesa
veiksmīgas  konkurētspējas  pamatā.  Mūsu  sabiedrisko attiecību  speciālisti palīdzēs organizēt
kontrolētu un mērķtiecīgu komunikāciju ar masu informācijas līdzekļiem. Turklāt, sniegs arī
vajadzīgo atbalstu brīdī, kad uzņēmumam nepieciešama krīzes komunikācija.

 

Vienmēr svarīgi panākt, lai sabiedriskās attiecības strādātu, radot noteiktu rezonansi. Tāpēc,
organizējot komunikāciju, mēs izmantojam speciāli sagatavotas un pārbaudītas stratēģijas un
taktikas. Tas ļauj daudz efektīvāk sasniegt mediju pārstāvjus un iegūt vajadzīgo publicitāti.

 

Sabiedrisko attiecību stiprā puse ir to cena. Tās ir ievērojami lētākas par reklāmu, savukārt
atdeve no šāda veida komunikācijas ir daudzkārt lielāka. Tas izskaidrojams ar to, ka cilvēki
vairāk tic avīzēm, nevis tam, ko tiem mēģina „iebarot” ar reklāmu palīdzību.