Uzņēmuma līgums ir palīdzība uzņēmējiem jeb uzņēmuma pilnvarotajām personām, pastāvīgu
konsultāciju   veidā  ik  mēnesi.   Šis  pakalpojums   noderēs  ja  vēlaties   izmantot   ilgtermiņa
konsultācijas un piesaistīt ārštata speciālista pakalpojumus.

 

Jomas: Finanses, nodokļi, juridiskie pakalpojumi, u.c.