"Aktualitātes nodokļu piemērošanā"

Ilze Birzniece
LRGA Atestācijas komitejas locekle

2021.gada 28.janvārī (ceturtdiena); 25.februārī (ceturtdiena).
Dalības maksa:  125 EUR + PVN

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!
Atrodamies:
FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā, 2.stāvā.

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”:

  Neapliekamais minimums;

  Progresīvo likmju un neapliekamā minimuma piemērošana atkarībā no ienākuma veida;

  IIN atvieglojums par apgādājamiem;

  Neapliekamais minimums pensijām;

  Vienotais konts;

  Ar 01.01.2021 - Jauni IIN samaksas termiņi saistībā ar vienotā konta ieviešanu.

Grozījumi MK2018. gada 30. oktobra noteikumos Nr. 662
Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību.

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”:

  Vienotais datums atskaišu iesniegšanai;

  Darba ņēmēji un pašnodarbinātās personas;

  Ģenerālvienošanās par darba samaksu būvniecības nozarē;

  Citas būtiskas izmaiņas sociālajā joma- ar 01.01.2020.

Izmaiņas darba devēja ziņojuma un citu deklarāciju iesniegšanas un aizpildīšanas kārtībā 2021.gadā.

Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā:

  Ziedojumu atlaides;

  2020.gada 11.februārī izsludinātie UIN likuma grozījumi;

  Izmaiņas attiecībā uz akciju atsavināšanas ienākuma neaplikšanu ar nodokli;

 UIN un vienotais konts.

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā:

  Darījumi ar vaučeriem;

  Reversā PVN piemērošanas izmaiņas, u.c.;

  PVN piemērošana preču piegādēm pēc 2020.gada 1.janvāra;

  PVN pārrobežu darījumiem;

  Par preču piegādēm uz noliktavu (“call-off stock”);

  Darījumu ķēdes;

  Deklarāciju aizpildīšana;

 Jaunumi MOSSā no 01.07.2021;

 PVN pārmaksas atmaksa.

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”.

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā.

Depozīta sistēmas darbības noteikumi.

Grozījumi likumā Par nodokļiem un nodevām:

  Struktūrvienība

  Elektroniskā darba laika uzskaite būvniecībā

  Vienotā nodokļu konta ieviešana

  Nodokļu maksāšanas kārtība

  Administratīvā atbildība

  Administratīvie pārkāpumi nodokļu jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

  MUN un vienotais konts

 Nodokļu samaksas termiņa pagarināšana

Ko Jūs iegūsiet:

informāciju par apjomīgajām izmaiņām nodokļu likumdošanā un to pielietojumu praksē;

atbildes uz Jūsu iepriekš iesūtītajiem un semināra laikā uzdotajiem jautājumiem

lektora izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai, kur apkopotas visas izmaiņas, sniegti piemēri

vērtīgas diskusijas ar citiem grāmatvežiem un finansistiem, patīkamas kafijas pauzes ar uzkodām, bezmaksas autostāvvietu

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.