"Aktualitātes nodokļu piemērošanā 2022"

Ilze Birzniece
LRGA Atestācijas komitejas locekle

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!

Nodarbība notiek attālināti - Google Meet platformā.

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

1.    Iedzīvotāju ienākuma nodokļa aktualitātes

·        IIN likmes un ienākumi no 2022. gada

·        IIN atvieglojumi

·        Gada diferencētais neapliekamais minimums 2021

·        Atvieglojumi par apgādājamiem

·        Neapliekamais minimums pensijām

·        Pagarināts pārejas periods autoriem

·        Saņemot autoratlīdzību no kolektīvā pārvaldījumaorganizācijas

·        Turpinot izmantot autoratlīdzību režīmu

·        Reģistrējoties kā saimnieciskās darbībasveicējam

·        Autoratlīdzības izmaksātājam piemērojamietermiņi un kodi

·        2021./2022. gadā  kompensācijasdarbiniekiem par izdevumiem attālinātā darba veikšanai

·        Informācijas sniegšanas VIDam pilnveide parattaisnotajiem izdevumiem

·        IIN pārmaksas automātiskas atmaksas veikšanu

·        Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personaiizmaksātajām summām iekļaujamo informāciju

·        Jauns 6.1 pants. No Latvijas dalības EiropasSavienībā izrietošie speciālie nosacījumi

·        Jauni ienākumi par ko nav jāmaksā algas nodoklis

·        Jauni neapliekamo ienākumu veidi

·        Attaisnotie izdevumi

·        Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam nepiemēro ieņēmumussamazinošos izdevumus

·        Jaunas prasības l/s zemju atsavināšanā

·        Pārejas noteikumi

·        Neapliekamā minimums piemērošana

·        Personāla noma

·        IIN aprēķināšanas un maksāšanas rezumējošākārtība

·        IIN maksāšanas kārtība

·        Pie gada deklarācijas iesniedzamie dokumenti

·        Darba devēja kompensācijas

·        Neapliekamais minimums\

 

2.    Aktualitātes Valsts sociālāsapdrošināšanas obligātās iemaksās

·        VSAOI galvenās izmaiņas 2021./ 2022. gadā

·        Minimālās valsts sociālās apdrošināšanasobligātās iemaksas

·        Minimālais obligāto iemaksu objekts

·        Darba devēja pienākums

·        Minimālais obligāto iemaksu objekta noteikšana

·        Izņēmumi

·        VSAA un VID darbības

·        Darba devēja un pašnodarbinātā pienākums

·        Minimālo obligāto iemaksu pārrēķins

·        Darba ņēmējs + pašnodarbinātais

·        Nepilnais darba laiks

·        Valsts sociālās apdrošināšanas obligātāsiemaksas pašnodarbinātām personām
(arī MUN maksātājiem)

·        Pašnodarbināto sociālās iemaksas

·        Grozījumi likumā "Par valsts sociāloapdrošināšanu"

·        Noteikumi par valsts sociālās apdrošināšanasobligāto un brīvprātīgo iemaksu objekta minimālo un maksimālo apmēru

·        VSAOI maksimālais objekts

·        Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķins

·        Precizēta darba ņēmēja definīcija

·        Precizēts obligāto iemaksu objektspašnodarbinātām personām

·        Autori un VSAOI

·        Īpašie nosacījumi lauksaimniekiem

·        Minimālās sociālās iemaksas pašnodarbinātiem

·        Ziņojumi par VSAOI u.c.

 

3.    Uzņēmuma ienākuma nodoklis

·        Grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā(15.10.2021.)

·        Nodokļa bāzē iekļaujamie palielinātie procentumaksājumi

·        Papildināti pārejas noteikumi

·        Precizējumi 9. pantā. Nedrošie debitoru parādi

 

4. Grozījumi     Pievienotās vērtības nodokļa likumā

·        Izmaiņas samazinātās PVN likmes piemērošanā

·        Ar nodokli neapliekamās preču piegādes unpakalpojumi

·        Vērtības, kuras neiekļauj darījuma ar nodokliapliekamajā vērtībā

·        Precizēti PVN maksātāju reģistrācijas noteikumi

·        PVN grupa

·        PVN par atkārtoti lietojamo iepakojumu u.c.

 

5. Izmaiņas     citos nodokļos

·        Saimnieciskās darbības ieņēmumu konts unvienkāršotais nodokļa samaksas risinājums

·        Grozījumi likumā "Par nodokļiem unnodevām"

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa     likumā

6. Vienotais     konts

·        Svarīgi datumi jaunajā nodokļu maksāšanaskārtībā

·        Valsts budžeta maksājumi vienotajā nodokļu kontā

·        Ieguvumi

·        Naudas sadales process

·        No 1.janvāra vairs nav proporcionālās dalīšanas,bet ir secīga kārtība

 

7.     EDS sadaļas Maksājumi un nomaksasstāvoklis Jaunie pārskati

·        Par tiesībām darboties ar EDS sadaļu Maksājumiun nomaksas stāvoklis

·        Maksājumi

·        Nodokļi

·        Saistības

·        Nomaksas grafiki

·        Maksājumu vēsture

 

8.     Licencēšana ārpakalpojuma grāmatvedībaspakalpojumu sniedzējiem un citas aktualitātes

Ko Jūs iegūsiet:

informāciju par apjomīgajām izmaiņām nodokļu likumdošanā un to pielietojumu praksē;

atbildes uz Jūsu iepriekš iesūtītajiem un semināra laikā uzdotajiem jautājumiem

lektora izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai, kur apkopotas visas izmaiņas, sniegti piemēri

vērtīgas diskusijas ar citiem grāmatvežiem un finansistiem.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.