Jaunais Grāmatvedības likums

Arta Priede
Grāmatvedības politikas un metodoloģijas nodaļas vadītāja.

Pēc pieprasījuma

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!

Nodarbība notiek attālināti - Google Meet platformā.

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

1.    Grāmatvedības likums

·       Vispārīgie noteikumi

·       Likuma mērķis un darbības joma

·       Likuma subjekti

·       Grāmatvedības uzdevumi, kontrole un vispārīgās grāmatvedības kārtošanas prasības

·       Vērtības mērs grāmatvedībā

2.    Grāmatvedības reģistri un attaisnojuma dokumenti

·       Reģistru kārtošanas prasības

·       Attaisnojumu dokumenti, to iedalījums, ietveramie rekvizīti , informācija, iegrāmatošanas termiņš

·       Īpaši noteikumi par skaidras naudas uzskati

3.    Inventarizācija

·       Mērķis, noteikumi

4.    Gada pārskats un citi pārskati

5.    Grāmatvedības dokumentu glabāšana

6.    Kompetences sadalījums grāmatvedības jomā

·       Finanšu ministrijas kompetence

·       Uzņēmuma vadītāja pienākumi

·       Uzņēmuma vadītāja tiesības

7.    Grāmatvedību kārtotāji

·       Uzņēmumu vadītājs pats

·       Grāmatvedis

·       Ārpakalpojuma grāmatvedis

8.     Administratīvie pārkāpumi grāmatvedības jomā

9.    Ministru kabineta noteikumi

Atbildes uz jautājumiem

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.