Praktiskā nodarbība. Aktuālie PVN piemērošanas problēmjautājumi.

Edgars Bisenieks
Speciālists

2021.gada 26.oktobris (otradiena).
Dalības maksa:  98 EUR + PVN

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!

Nodarbība notiek attālināti - Google Meet platformā.

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

1.     Darījumi ar precēm

Preču piegāde Latvijā un uz ES

Preču iegāde Latvijā un no ES

2.     Pakalpojumi

Pakalpojumu sniegšana

Pakalpojumu saņemšana

3.     Priekšnodoklis

Atskaitīšanas tiesības

Neatskaitāmais priekšnodoklis

4.     Darījumi ar trešajām valstīm

Eksports

Imports

IOSS režīmanianses

5.     OSS režīmu PVN deklarāciju aizpildīšana

Ārpussavienības režīma PVN deklarācija

Savienības režīma PVN deklarācija

Importa IOSS režīma PVN deklarācija

6.     Dažādi PVN jautājumi

Zaudētie parādi

Reģistrēšanās PVN maksātāju reģistrā

OSS režīmi

 

Ko Jūs iegūsiet:

  • Vizualizētu OSS īpašo režīmu PVN deklarāciju aizpildīšanas skaidrojumu par katru aili
  • Lektora izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai
  • Vērtīgas diskusijas ar citiem semināra dalībniekiem.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.