SIA Coreform

 

ATSAUKSME 

 

par prakstiskajām nodarbībām un konsultācijām finanšu pārraudzība & risku analīze

 

 

SIA Coreform ir pieredzējis Latvijas uzņēmums ar kvalitatīvu dizaina un radošās reklāmas pieredzi, kurš laika gaitā ir izveidojis savu produktu- Coreform zīmola dizaina sistēmas.

 

SIA Coreform 2007. un 2008. gads bija straujas izaugsmes periods, un, saskaroties ar 2009. gada sākumā straujo pārdošanas apjomu kritumu, uzņēmums sāka veidot budžeta plānu 2009. gadam, ko ikmēnesi kontrolēja un pilnveidoja.

 

2009. gada nogalē SIA Coreform sāka gatavot 2010. gada budžetu, kura sastādīšanas laikā uzņēmuma pārstāvis Līga izvēlējās apmeklēt SIA FCM piedāvāto praktisko nodarbību „Finanšu pārraudzība un risku analīze“ ar mērķi papildināt un pilnveidot zināšanas budžeta sastādīšanā.

 

Nodarbību apmeklējums deva iespēju objektīvāk novērtēt līdz šim paveikto darbu pie budžeta sastādīšanas, kā arī „paskatīties uz savu uzņēmumu no malas“. Nodarbībās tika aplūkoti budžeta sastādīšanas principi, tā novērtējums un iespējamo risku analīze. Nodarbību vadītājs apskatāmos jautājumus stāstīja, pamatojoties uz plašu savu praktisko pieredzi un deva iespēju katru jautājumu integrēt un pārrunāt klātesošā uzņēmumu darbībā, kur nodarbību dalībnieki dalījās savā pieredzē, palielinot nodarbību pievienoto vērtību. SIA Coreform pārstāve Līga būtu vēlējusies, lai nodarbībā būtu iekļauta arī praktiskā daļa pie budžeta sastādīšanas programā Excel, kur nodarbību vadītājs būtu dalījies pieredzē par formulu sastādīšanu un datu sasaisti no viena plāna uz citu.

 

SIA FCM piedāvāja bezmaksas konsultāciju pēc semnināra apmeklējuma, ko SIA Coreform arī izmantoja un šajā konsultācijā tika veikta uzņēmuma iepriekšējā gada analīze, kur tika novērtētas uzņēmuma ieņēmumu un izdevumu pozīcijas, to proporcionālā samērība un saturs. Konsutācijas ietvaros SIA Coreform saņēma objektīvu, profesionālu informāciju kādām būtu jābūt apgrozījuma un algu budžetu, tiešo un adminitrācijas jeb netiešo izdevumu proporcinālam sadalījumam, un novērtēja attiecīgos SIA Coreform rādītājus, un piedāvāja dažādas metodes kā sasniegt maksimāli vēlamo rezultātu tieši Coreform uzņēmumā un nozarē. Pēc konsultāciju apmeklējuma SIA Coreform novērtēja sava uzņēmuma vājas un stiprās puses, iespējas un draudus tirgū, kā arī skaidrus darbības soļus uzņēmuma nākamā budžeta sastādīšanai un veiksmīgai izpildei.

 

 

Paldies par sadarbību!

Ar cieņu,

Līga Pētersone

SIA Coreform