Atsauksmes

Atsauksme par semināru: „Uzņēmuma finanšu vadība”

Seminārs palīdzēja apkopot un sastrukturēt jau zināmas lietas, kā arī sniedza jaunas zināšanas.  Uzskatu, ka ik viena uzņēmuma vadītājam šis seminārs viennozīmīgi ir noderīgs, jo semināra tēmas ir ļoti aktuālas. Seminārs ir kvalitatīvs, dod labas zināšanas. Atraktīvs stāstījums ar reāliem piemēriem no dzīves, kas sniedz iespēju palūkoties uz sevi no malas. Seminārs saistošs no tā aspekta, ka auditorija tiek iesaistīta praktiskā un teorētiskā izziņas procesā. Nav starpības, kādā sfērā strādā klausītājs, jo informācija, ko sniedz seminārs ir piemērota visiem. Ļoti patīkama atmosfēra seminārā, neliels dalībnieku skaits un patīkamas kafijas pauzes. Augstu vērtēju tālāko sadarbību, kas palīdzēs izprast tieši mūsu uzņēmuma finansiālo stāvokli un gūt jaunas idejas. Seminārs ir devis jaunu motivāciju strādāt un pilnveidoties.

Atsauksme par semināru: „Naudas plūsma grāmatvedībā”

Neskatoties uz to, ka semināra temati un apskatāmo jautājumu loks ir ļoti plaši, lektoram izdevās īsā laika periodā kvalitatīvi izklāstīt visu semināra darba kārtībā pieminēto informāciju. Pozitīvi vērtēju gan profesionāli sagatavoto semināra programmu, gan semināra vadītāja pārliecinošo semināra vadīšanas stilu. Seminārs bija labi organizēts, tēmas labi strukturētas, saturs atbilstošs, viegli uztverams. Tika sniegti daudzi noderīgi piemēri. Semināra materiāli ir viegli pārskatāmi, ar tabulām un piemēriem, kas palīdz uztvert un labāk izprast sniegto informāciju. Kā veiksmīgu uzskatu iespēju līdzdarboties uzdevuma risināšanā. Patika individuālā pieeja, katrs varēja uzdot sev interesējošos jautājumus un neskaidrību gadījumā ir iespēja arī individuāli konsultēties ar lektoru. Šis seminārs ir lieliska iespēja papildināt iepriekšējās zināšanas un iegūt daudz jaunas un vērtīgas informācijas. Lektors ne tikai lasīja lekciju, bet lika domāt līdzi, iesaistīja diskusijās, kā arī atbildēja uz semināra dalībnieku jautājumiem. Noteikti iegūtās zināšanas palīdzēs turpmākajā darbībā.