Aizvien vairāk uzņēmējus  Latvijā pašlaik nodarbina  jautājums kā piesaistīt  papildus līdzekļus
biznesam.  Iespējams,  ka  Jūs  vēlaties  attīstīt  kādu  projektu,  bet  tam  nepieciešami papildus
finansu  līdzekļi.  Bieži  vien  uzņēmēji,  nezinādami  visas iespējas,  atmet ar  roku un  pārtrauc
projekta attīstību. Mēs palīdzēsim Jums atrast vajadzīgos resursus un attīstīt projektu.

 

Brīžos  kad  jāpieņem  izšķirošs  lēmums,  iegādājoties  jaunu  uzņēmumu vai  paplašinot esošo,
nedrīkst atstāt vietu nejaušībām. Mūsu finansisti un juristi parūpēsies par to, lai Jūsu uzņēmumu
pārstrukturizēšana  vai  jaunu  projektu  ieviešana  noritētu  bez  zaudējumiem un tiktu ievērotas
mūsu klientu intereses.