Bieži vien uzņēmumi  nonāk situācijās,  kad jaunu projektu  ietvaros  nākas  īstenot veselu virkni
specifisku   darbību  un  risināt  nestandarta  problēmas.  Tas  prasa  laiku  un  zināšanas  turklāt,
darbinieks kam  projekts tiek  uzticēts,  vairs  nespēj  kvalitatīvi  veikt  savus tiešos pienākumus.
Vislabākā izeja šādos gadījumos ir piesaistīt attiecīgās jomas speciālistu.

 

Gadījumā,  ja  Jums  nav  pieejams  speciālists  noteiktajā  jomā  vai  arī  Jūs  nevēlaties  iesaistīt
cilvēkus  no  uzņēmuma   iekšienes,   mēs   piedāvājam   ekspertu   palīdzību  atsevišķu  projektu
īstenošanai.  Mēs  veiksim  konkrētās  problēmas identifikāciju,  mērķa noteikšanu un realizāciju uzņēmuma iekšienē. Turklāt, lai panāktu to, ka tiek sasniegti tieši uzstādītie mērķi un darbs norit
atbilstoši plānam, šie procesi notiks patstāvīgā uzņēmuma vadības kontrolē.

 

Šādi  risinājumi  iegūst  aizvien lielāku popularitāti,  jo neprasa no kompānijas papildus resursus
un zinošus  speciālistus.  Galvenais  Jūsu  ieguvums  slēpjas  tajā,  ka vairs nav jālauza galva par
dažādu  nestandarta  projektu  realizāciju.  Kompānija var  turpināt  savu  ierasto darbību,  kamēr
mūsu speciālisti strādā pie atsevišķā projekta īstenošanas.

 

Jomas:  Vadība,  investīcijas  (tai  skaitā  ES  struktūrfondi,  pārrobežu  projekti  u.c.),  loģistika,
finanses, nodokļi, personāls, menedžments, administrēšana, u.c.