Sarežģītajos  ekonomiskajos un  konkurences  apstākļos,  šobrīd  liels  pieprasījums ir  tieši pēc
konsultācijām   pārdošanas  jomā.   Jūs  novērtēsiet  zināšanas,   kuras  iegūsiet  par  pārdošanas
stratēģijas  plānošanu,  pārdošanas komunikācijas stratēģiju, produkta virzīšanu tirgū un klientu
piesaisti.  Šī  informācija  palīdzēs  veiksmīgāk  cīnīties par savu vietu tirgū un gūt lielāku peļņu,
izmantojot  tos  pašus  resursus.  Tāpat  Jūs  uzzināsiet,  kā  labāk  izveidot  efektīvu  pārdošanas
sistēmu un nodrošināt pēc pārdošanas klientu apkalpošanu.

 

Pārdošanas  veicināšanā  liela  nozīme ir kvalificētam  personālam.  Jūsu lielākais ieguvums būs
kompetenti un motivēti  pārdošanas speciālisti,  kvalitatīvam darbam ar klientiem.  Svarīgi ir tas,
lai  darbinieks  ne  tikai  prastu  komunicēt,  bet  arī  risināt  strīdus  situācijas.   Tieši  tāpēc  mēs sagatavojam gan labus runātājus, gan spējīgus konfliktu menedžerus.