2007. – 2013. gados Latvijā ir pieejami Eiropas Savienības struktūrfondi. Kopsummā Latvijā no šiem fondiem Mazie un Vidējie uzņēmumi var saņemt naudu, kura nav jāatgriež nevienam, ja tā varētu teikt – tā tiek uzdāvināta. ES piedāvā Latvijas Komersantiem apgūt vairāk kā 700 milj. EUR.

Daudziem uzņēmumiem ir nepietiekami resursi, lai apgūtu vienu vai vairākas programmas, kas palīdzētu uzņēmumam straujāk attīstīties vai ieviest jaunu tehnoloģiju vai produktu. Papildus ir nepieciešamas zināšanas un speciāla grāmatvedības uzskaite projekta realizācijai, biznesa plāns, iepirkuma procedūru veikšana, tehniskā dokumentācija un daudzas citas projekta sastāvdaļas, kuras ir nepieciešams veikt, lai projekts realizētos veiksmīgi.

Palīdzēsim Jums kādā posmā jeb pat pilnībā veikt projekta izstrādi, ieviešanu un administrēšanu un pārējos darbus.