Semināra lektors un tēmas:

Mg.iur. Ralfs Losbergs – zvērināts advokāts, specializējas nekustamo īpašumu jautājumos

 

Jautājumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām

  • savlaicīga bojājumu konstatēšana, vizuālā apsekošana;
  • īpašnieku informēšana, lēmumu pieņemšana u.c.

Avārijas situāciju ietekme uz ēkas ekspluatācijas drošību

  • Iespējamie avārijas situāciju rašanās cēloņi, kas tieši saistīti ar ēkas pārvaldīšanu

Mājas konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu kalpošanas ilgums

  • Apskatīti un analizēti normatīvie akti, kas nosaka mājas konstruktīvo elementu, apdares un inženierietaišu normatīvo kalpošanas ilgumu;
  • Ietekme uz ekspluatācijas drošību.

Ēkas īpašnieka un apsaimniekotāja atbildības sadalījums ēkas avārijas situācijā

  • Apskatīti un analizēti normatīvie akti, kas nosaka atbildību (Civillikums, Būvniecības likums, Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, MK noteikumi, Administratīvo pārkāpumu kodekss, Krimināllikums u.c.)

 

Ko Jūs iegūsiet:

  • ​​Skaidras atbildes apsaimniekošanas problēmjautājumos;
  • atbildes uz Jūsu iepriekš iesūtītajiem un semināra laikā uzdotajiem jautājumiem
  • lektora izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai
  • vērtīgas diskusijas ar citiem semināra dalībniekiem, patīkamas kafijas pauzes ar uzkodām, bezmaksas autostāvvietu

 

 
Atrodamies: FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā , 2.stāvā. 

 
Rezervācija: ja vēlaties veikt rezervāciju, lūdzam iesūtīt rekvizītus, dalībnieka vārdu un kontakttālruni uz e-pastu – sabine@fcm.lv, un mēs ar Jums sazināsimies.
Rezervāciju varat veikt arī zvanot uz nr. 67797101.