"Darba likums un samaksa praksē"

Iveta Deņisova
Juriste

Pēc pieprasījuma
Dalības maksa:  

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!
Atrodamies:
FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā , 2.stāvā.

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

 • Darba līgums:

tā obligātās prasības un papildus nosacījumi;
darba un atpūtas laiks, kas noteikti jāievēro darba devējam;
nosacījumi, kurus nevajadzētu iekļaut darba līgumā, kāpēc.

 • Dokumentu sagatavošana ievērojot Fizisko personu datu apstrādes noteikumus.
 • Konfidenciāla informācija - darba tiesiskajās attiecībās.
 • Darba laiks un tā formas:

darba laiks pirmssvētku dienās;
nakts darbs, darbs svētku dienās, virsstundas.

 • Blakus darbs / Papildus darbs – atšķirības
 • Rīkojumi - vai tie obligāti ir nepieciešami.
 • Darba samaksa:

Vidējās izpeļņas aprēķins no darba samaksas;
Mēneša ienākumi, ja darbinieks ir strādājis nepilnu mēnesi (darba nespēja, atvaļinājums, u.c.);
Ieturējumi no darba samaksas.

 • Atvaļinājums, to veidi:

Ikgadējais atvaļinājums;
Papildatvaļinājums;
Atvaļinājums darba samaksas piešķiršanas, tā piešķiršanas nosacījumi;
Atlīdzība par neizmantoto atvaļinājumu.

 • Komandējums un darba brauciens, dienas naudas aprēķins.

Darba tiesisko attiecību izbeigšanas veidi un nosacījumi, ierobežojumi un aizliegumi. Visu pienākošos naudas summu aprēķins un izmaksas kārtība.

 

Ko Jūs iegūsiet:

 • ​​Informāciju  par darba tiesiskajiem aspektiem un samaksām
 • Jurista  ieteikumus darba attiecībās
 •  
 • Lektores izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai

Vērtīgas diskusijas ar citiem semināra dalībniekiem, patīkamas kafijas pauzes ar uzkodām, bezmaksas autostāvvietu.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.