Finanšu vadība

Gints Henkels
Finanšu speciālists

Pēc pieprasījuma
Dalības maksa:  

Apmaksu veicot 3 darba dienu laikā atlaide -  125 EUR + PVN
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!
Atrodamies:
FCM Ltd, SIA birojā Mūkusalas ielā 47A, Rīgā , 2.stāvā.

Pieteikties nodarbībai!


Finanšu ekonomikas maģistrs Gints Henkels, būdams finansists –praktiķis, izveidojis nodarbību, kurā parāda finanšu vadības lomu un nozīmi uzņēmumā, sākot ar projekta tāmes sastādīšanu.

Finanšu vadības teorijas pielietošanas iespējas uzņēmuma praktiskās darbības plānošanā un analīzē, par galveno mērķi izvirzot organizācijas ieņēmumu un izdevumu sabalansēšanu.

 

Praktiskā nodarbība paredzēta uzņēmumu vadītājiem, kuri vēlas uzlabot sava uzņēmuma finanšu vadību, veikt efektīvu uzņēmumu finanšu plānošanu, kā arī īstenot veiksmīgu kontroli uzņēmuma darbības uzlabošanai.

 

Nodarbības ieguvumi:

· Izsmeļoša informācija par uzņēmuma resursu vadību un finanšu pārraudzību

· Projektu ietekme uz uzņēmuma finansiālo stāvokli

· Tāmes / produktu pašizmaksas sastādīšana

· Praktiski piemēri efektīvai finanšu dokumentu analīzes veikšanai, izskaidrojot iegūto rādītāju būtību un nozīmi

· Izsmeļošs izdales materiāls

Garantēta sadarbība pēc semināra, realizējot individuālu konsultāciju, kurā finansisti analizēs tieši Jūsu uzņēmuma finanšu rādītājus un sniegs konkrētus priekšlikumus finanšu plānošanas jautājumos, palīdzēs atrast stiprās un vājās puses Jūsu uzņēmuma finanšu ainā. Šajā konsultācijā var piedalīties neierobežots Jūsu uzņēmuma pārstāvju skaits.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.