"Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Sankciju likuma prasību izpilde"

Laima Saltuma
ACAMS sertificēta eksperte

Pēc pieprasījuma
Dalības maksa:  

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!
Atrodamies:
Google Meet platformā attālinātā nodarbība

Pieteikties nodarbībai!

Nodarbības tēmas:

Lai palielinātu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratni un ieviešanu uzņēmumos, piedāvājam nodarbību, kurā uzņēmumu pārstāvji varētu izprast šo likumu un iepazītos ar praktiskām darbībām, kas būtu nepieciešamas, lai atbilstu visām prasībām un normām. Apmācības paredzētas dalībniekiem ar vidējām NILLTPFN un Sankciju jomas priekšzināšanām, akcentējot izmaiņas normatīvos un prakses problemātiskos izpildes jautājumus.

 

Iekšējā kontroles sistēma NILLTFN un Sankciju prasību izpildes jomā

·       Iekšējās kontroles sistēma NILLTPFN un Sankciju jomā

·       NILLTPFN un Sankciju risku novērtējums

·       Izmaiņas normatīvos noteikumos, VID uzraudzības pieejā

·       Grāmatvežu licencēšanas prasību izpilde NILLTPFN un Sankciju jomā

·        Klienta izpēte (KYC)

·       Darījumu uzraudzība

·       Aizdomīgu darījumu atklāšana un ziņošana

·       Klienta izpētes dokumentu glabāšana un iznīcināšana

·       Iekšējā dokumentācija (NILLTPFN un sankciju politika, procedūras)

·       Praktiski piemēri

Ko Jūs iegūsiet:

Zināšanas, kā ieviest „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas un Sankciju likuma prasību izpildes” likuma normas.

Paraugus iekšējās kontroles sistēmas izveidei uzņēmumā.

Atbildes uz Jūsu iepriekš iesūtītajiem un semināra laikā uzdotajiem jautājumiem.

Lektora izstrādātu izdales materiālu, kas veidots konkrētajai nodarbībai.

Vērtīgas diskusijas ar citiem semināra dalībniekiem.

Iespēju sūtīt jautājumus pēc nodarbības, ieviešot likumu uzņēmumā.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.