Privātpersonu (Fizisko personu) labumu gūšanas iespējas un riski.

Pēc pieprasījuma
Dalības maksa:  

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!

Nodarbība notiek attālināti - Google Meet platformā.

Pieteikties nodarbībai!
 • Kas ir personīgais labums, kurā brīdī iestājas nodokļu sekas - PVN, UIN, IIN?
 • Autoratlīdzības līgumi - personīgs labums? Apliekams ienākums? Riski?
 • Personīgais labums darbiniekam, valdei - iespējas, riski, nodokļu sekas:
 • Dividentes un aizdevumi
 • ēdināšanas izdevumi
 • darbinieku apdrošināšana
 • personāla ilgtspējas pasākumi
 • dāvanas darbiniekiem
 • apmācības
 • balvas konkursos - iekšējie konkursi,     publiski izsludinātie konkursi
 • u.c.

 

 • Transportlīdzekļu izmantošana     personīgajām vajadzībām
 • Patapinājuma un nomas līgumi ar     darbiniekiem, valdes locekļiem
 • Pirkumi un dāvinājumi 
 • Vienreizējas izmaksas fiziskām     personām, kuras nav darbinieki
 • Citi labumu veidi

Diskusijas, jautājumi,atbildes.

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.