Uzņēmuma ienākuma nodokļa piemērojums. Praktikums.

Ilze Birzniece
LRGA Atestācijas komitejas locekle

Pēc pieprasījuma
Dalības maksa:  

Klientiem ir atlaides!
Par akcijām un atlaidēm lūdzam sazināties ar mūsu konsultantiem!

Nodarbība notiek attālināti - Google Meet platformā.

Pieteikties nodarbībai!

1.  Pēdējie grozījumi UIN likumā

2.  Tuvojas piecu gadu perioda beigas - iepriekšējo gadurezultātu ietekme uz 2021.gada UIN aprēķināšanu

3.  Apliekamā objekta veidošanās:

    - Dividendes (dividendēm pielīdzinātāsizmaksas)

     - Nosacītās dividendes

     - Nosacīti sadalītās peļņa, tāsatspoguļošana deklarācijā

4.  Debitori un to uzrādīšana UIN deklarācijā

5.  Atvieglojumi

6.  Nodoklis no maksājumiem nerezidentiem

7.  Praktiski piemēri par UIN aprēķināšanu

Paldies! Jūsu pieteikums ir saņemts!
Vai! Radusies kāda kļūda.